Language Selector

Wiki

FrontPage

13449483 Views
Average (27 Votes)

Message Boards

Trung tâm: Đào tạo kế toán Tổng Hợp từ A-Z ở Bắc Ninh uy tín

KN
ketoan bacninh net, modified 1 Month ago.

Trung tâm: Đào tạo kế toán Tổng Hợp từ A-Z ở Bắc Ninh uy tín

Jedi Knight Posts: 100 Join Date: 11/15/21 Recent Posts
 

 Bạn đang muốn tìm 1 trung tâm đào tạo kế toán tổng hợp từ A-Z ở Bắc Ninh đầy đủ và uy tín? Bạn cần được học lý thuyết đi đôi với thực hành để có thể hiểu và làm chính xác? Bạn cần tìm đến địa chỉ đào tạo thực tế mà kế toán tại Bắc Ninh Bắc Giang chọn để học nhiều nhất vì chất lượng đào tạo xát thực tế.

Trung tâm Kế toán Bắc Ninh đã nghiên cứu, tổng hợp các kiến thức của Ngành Kế toán một cách ngắn gọn, cô đọng, súc tích nhất dựa trên các phát sinh thực tế tại Doanh nghiệp để xây dựng nên khóa học kế toán tổng hợp từ A-ZKHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP AZ


Mục đích khóa học:

Giúp học viên trang bị nền tảng kiến thức toàn diện về công việc Kế toán.

Đối tượng:

Người chưa biết về Kế toán, Người đã học kế toán từ lâu muốn hệ thống lại kiến thức.

Thời gian:

Linh động theo học viên

Thời lượng đào tạo:

30-32 buổi (Đào tạo tới khi thành nghề).

Học phí quy định:

4.500.000 đồng (Giảm 40% chỉ còn 2.700.000 đồng) 
Phương pháp đào tạo:

– Giáo viên: Là các Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp nhiều năm kinh nghiệm thực tế. Đã được đào tạo bài bản về Nghiệp vụ sư phạm, khả năng truyền đạt kiến thức cô đọng,  ngắn gọn, dễ hiểu.

– Tài liệu học: Là bộ chứng từ thực tế của Doanh nghiệp đang hoạt động thực tế. tất cả tài liệu học đều được phát miễn phí.

– Phương pháp đào tạo: Giáo viên đóng vai trò là Trưởng phòng Kế toán – Học viên là Kế toán viên cùng nhau giải quyết từng phần hành của công việc học kế toán tổng hợp kế toán. Thực hành trực tiếp trên Excel – Giúp học viên hiểu chắc, hiểu sâu bản chất của từng nghiệp vụ kế toán. 


Kết quả sau khóa học:

Học viên có thể thực hiện được hết các phần hành kế toán trong doanh nghiệp.

§  Có khả năng phân biệt và nhận biết các chứng từ, các chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy định của cơ quan Thuế để hạch toán đúng nhất.

§  Học viên tự tin thực hiện tất cả các phần hành của nhân viên kế toán thuế từ khi phát sinh chứng từ:

+ Phân biệt hóa đơn hợp lệ;

+ Xác định được các chi phí hợp lý;

+ Xác định định mức hợp lý;

+Hạch  toán, ghi chép sổ sách;

+ Cân đối chi phí, lãi, lỗ;

+ Tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất;

+ Cân đối, xây dựng định mức sản xuất;

+ Tính giá thành thành phẩm sản xuất hoàn thành nhập kho;

+ Lập các báo cáo thuế;

+ Sổ sách Kế toán;

+ Báo cáo tài chính;

+ Quyết toán thuế;

§  Tự tin thực hiện việc giải trình, giao dịch với cơ quan thuế.


Chăm sóc học viên sau đào tạo:

Trung tâm Kế toán Bắc Ninh luôn đồng hành cùng Học viên, là chỗ dựa tin cậy cho học viên trong công việc.

§  Cuối khóa: Học viên có nhu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ Kế toán thuế / Chứng chỉ Kế toán tổng hợp do Học viện Tài chính cấp.

§  Được hỗ trợ nghiệp vụ lâu dài sau đào tạo thông qua các kênh tư vấn, trợ giúp của Trung tâm (Email; Điện thoại; Trực tiếp)


Nội dung chi tiết khóa học

Phần 1: Nguyên lý kế toán – Kế toán tài chính.

§  Bản chất của Kế toán Doanh nghiệp: Kế toán thuế; Kế toán tài chính; Phân biệt cách theo dõi và quản lý từng loại kế toán.

§  Các chế độ kế toán Doanh nghiệp hiện hành:

+ Các chế độ Kế toán áp dụng hiện hành;

+ Cách lựa chọn chế độ kế toán phù hợp cho từng loại hình Doanh nghiệp.

§  Các loại chứng từ kế toán trong Doanh nghiệp:

+ Cách xác định các chứng từ được phép hạch toán và theo dõi kế toán;

+ Phân biệt các chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định của Pháp luật thuế. Cách đọc các loại chứng từ;

+ Hóa đơn tài chính;

+ Tờ khai xuất nhập khẩu…

§  Hệ thống tài khoản và cách sử dụng tài khoản tương ứng với các phát sinh tài chính của DN; Các sai phạm thường xảy ra trong từng tài khoản và biện pháp phòng tránh, xử lý rủi ro.

§  Định khoản và hạch toán kế toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh thực tế trong các DN;

§  Các chứng từ phát sinh;

§  Phân bổ chi phí, CCDC;

§  Khấu hao TSCĐ;

§  Hạch toán và xử lý bán thanh lý CCDC, TSCĐ;

§  Hàng bán bị trả lại, chiết khấu, giảm giá;

§  Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu;

§  Sản xuất, tính giá thành thành phẩm hoàn thành nhập kho.

§  Các vị trí kế toán trong Doanh nghiệp:

+ Các tài khoản quản lý;

+ Cách hạch toán;

+ Các công việc và báo cáo phải thực hiện hàng ngày, tháng, quý, năm.


<<Chuyên gia tư vấn miễn phí>>Phần 2: Thực hành kế toán thực tế


2.1  Thực hành hạch toán chuyên sâu các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong Doanh nghiệp.

§  Quy trình hạch toán kế toán khép kín các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong DN theo ngày, tháng, năm:

+ Từ khi nhận chứng từ, phân loại tính hợp lý chứng từ  đến khi tính được kết quả kinh doanh.

§  Thực hành hạch toán tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh của từng vị trí kế toán trong DN;

§  Cách sản xuất, tính giá thành sản xuất.

§  Thực hành cho đến khi học viên thành thạo và phân biệt được các loại hình kinh doanh hàng hóa khác nhau, cách sản xuất và tính giá thành thành phẩm nhập kho.

§  Thực hành quy trình hạch toán trên bộ chứng từ thực tế gồm các hóa đơn, chứng từ của DN.


2.2  Thực hành lập chứng từ – Ghi chép sổ sách – Báo cáo các vị trí kế toán – BCTC trên Excel

§  Cách lập các loại chứng từ kế toán, hóa đơn bán hàng;

§  Cách lưu trữ chứng từ đảm bảo tra cứu khoa học.

§  Các hình thức ghi sổ và quy trình ghi chép sổ sách kế toán:

+  Từ chứng từ lên từng loại sổ sách theo quy định của Bộ tài chính và pháp luật thuế.

§  (Sổ chi tiết, sổ cái, bảng phân bổ khấu hao, bảng lương, Bảng phân bổ chi phí SX, Bảng tính giá thành thành phẩm hoàn thành…).

§  Sử dụng Excel để thực hành lập chứng từ kế toán, ghi chép các loại SSKT từ bộ chứng từ thực tế.

§  Phát sinh chứng từ à Kiểm tra chứng từ và Lập chứng từ đi kèm và Ghi chép SSKT à Lập và tính giá thành SX và Lập các loại báo cáo à BCTC.

§  Quy trình lập báo cáo tài chính:

+ Cách lập tất cả các bảng biểu trong BCTC theo quy định

§  Kỹ năng kiểm tra sai sót chứng từ, SSKT, báo cáo, BCTC và cách điều chỉnh sai sót trước năm tài chính hoặc tại năm hiện tại.


2.3 Thực hành lập chứng từ – Ghi chép sổ sách – Báo cáo các vị trí kế toán – BCTC trên phần mềm kế toán.

§  Cách sử dụng phần mềm kế toán:

+ Kỹ năng lập chứng từ, hạch toán, kiểm tra SSKT, kiểm tra các loại báo cáo, kiểm tra phát hiện sai sót và điều chỉnh BCTC.

§  Sử dụng Phần mềm kế toán để thực hành lập chứng từ kế toán, ghi chép các loại SSKT từ bộ chứng từ thực tế.

§  Phát sinh chứng từ –> Kiểm tra chứng từ –> Lập chứng từ đi kèm –> Ghi chép SSKT –> Lập và tính giá thành SX –> Lập các loại báo cáo –>BCTC.

§  Kỹ năng kiểm tra sai sót chứng từ, SSKT, báo cáo, BCTC và cách điều chỉnh sai sót trước năm tài chính hoặc tại năm hiện tại trên phần mềm kế toán.


2.4  Kế toán thuế và thực hành lập các báo cáo thuế theo tháng, quý, năm.

§  Thực hành lập các báo cáo thuế chi tiết theo tháng, quý, năm.

§  Phân tích nội dung các loại thuế của DN:

+ Cách phòng tránh sai sót và biện pháp xử lý các sai sót khi phát hiện.

§  Cách điều chỉnh số liệu khai báo thuế sai sót trong các kỳ báo cáo trước kỳ báo cáo hiện tại.


Phần 3: Kỹ năng, kinh nghiệm thực tế.

§  Bồi dưỡng kinh nghiệm xử lý các nghiệp vụ kế toán khó cho tất cả các vị trí kế toán, các tình huống kế toán tồn đọng trong thực tế.

§  Kỹ năng quản lý và tư vấn cho BGĐ phương pháp quản lý kế toán được khoa học, chính xác tránh thất thoát.

§  Bồi dưỡng kinh nghiệm xử lý các tồn đọng liên quan đến kế toán thuế và kỹ năng giải trình số liệu, quyết toán kế toán với cơ quan thuế.


Đăng ký khóa học kế toán tổng hợp.  
Sau khi kết thúc khóa học học viên đã nắm được toàn bộ cách xử lý công việc chính xác. Nếu học viên nào do lý do nào đó chưa tự tin thì có thể học tiếp( miễn phí) tới khi tự tin thì thôi. 

Kết thúc khóa học học viên có nhu cầu cấp chứng chỉ kế toán tổng hợp sẽ được trung tâm cấp miễn phí( Chứng chỉ do học viện tài chính cấp) 

<<Chuyên gia tư vấn miễn phí>>

Hoặc đến trực tiếp Trung tâm Kế toán Bắc Ninh tại địa chỉ: 
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DỊCH VỤ ABS

Địa chỉ: Số 05 -, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Bắc Ninh

Hotline: 0962.511.222 – Miss Hương

Email:nghiepvu01.abs@gmail.com

Bài viết quan tâm thêm>>
Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh ở bắc ninh
Dịch vụ làm báo cáo thuế tại Bắc Ninh
Dịch vụ thành lập công ty ở bắc ninh
Dịch vụ giải thể công ty ở bắc ninh
Dịch vụ rà soát sổ sách tại Bắc Ninh
Dịch vụ kế toán thuế ở bắc ninh
Dịch vụ làm báo cáo tài chính trọn gói ở bắc ninh
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế ở bắc ninh
Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Bắc Ninh
Dịch vụ quyết toán thuế tại Bắc Ninh
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế tại Bắc Giang
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói ở bắc giang
Công ty dịch vụ kế toán ở bắc giang
Dịch vụ làm báo cáo thuế ở bắc giang
Dịch vụ tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp ở bắc giang
Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh ở bắc giang
Dịch vụ làm báo cáo thuế tại Bắc giang
Dịch vụ thành lập công ty ở bắc giang
Dịch vụ giải thể công ty ở bắc giang
Dịch vụ rà soát sổ sách tại Bắc giang
Dịch vụ kế toán thuế ở bắc giang
Dịch vụ làm báo cáo tài chính trọn gói ở bắc giang
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế ở bắc giang
Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Bắc giang
Dịch vụ quyết toán thuế tại Bắc giang
Đào tạo autocad 2d
Lớp học kế toán trưởng tại Bắc Ninh
Đào tạo kế toán trưởng ở Bắc Ninh
Đào tạo kế toán trưởng Doanh nghiệp ở Bắc Ninh
Đào tạo kế toán trưởng HCSN ở Bắc Ninh
Lớp học kế toán tổng hợp tại Bắc Ninh
Dịch vụ làm báo cáo thuế tại Bắc Ninh
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế ở Bắc Ninh
Dịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán tại Bắc Ninh
Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Bắc Ninh

Calendar

VIET NAM's Calendars