Language Selector

Wiki

FrontPage

8655668 Views
Average (21 Votes)

Message Boards

Những lý do cần sử dụng Kubernetes là gì

bizflycloud1 bizflycloud1 bizflycloud1, modified 1 Month ago.

Những lý do cần sử dụng Kubernetes là gì

Youngling Posts: 19 Join Date: 8/15/21 Recent Posts
Có thể nói, Kubernetes là một trong những mã nguồn mở giúp việc tự động hóa những hoạt động cho container Linux và có thể loại bỏ được khá nhiều quy trình làm thủ công có liên quan đến việc triển khai và mở rộng cho các containerized applications. Hay nói cách khác, bạn có thể tập hợp những nhóm này giúp chạy các Linux containers với Kubernetes quản lý hiệu quả. 
Kubernetes ban đầu được phát triển và thiết kế bởi các kỹ sư tại Google - là một trong những người đóng góp ban đầu cho công nghệ Linux container. Google đã công khai về cách họ hoạt động trong các containers. (Đây là công nghệ đằng sau các dịch vụ đám mây của Google). 
Google tạo ra hơn 2 tỷ container deployments mỗi tuần — tất cả đều được hỗ trợ bởi nền tảng nội bộ: Borg. Borg là tiền thân của Kubernetes, do đó những bài học kinh nghiệm từ việc phát triển Borg qua nhiều năm góp phần tạo nên công nghệ Kubernetes.Fun fact: Bảy chữ cái trong logo Kubernetes đề cập đến tên gốc của dự án, "Project Seven of Nine". Red Hat là một trong những công ty đầu tiên hợp tác với Google trên Kubernetes trước khi Kubernetes được ra mắt và trở thành nhà tài trợ lớn thứ 2 cho dự án nguồn Kubernetes. Google đã tặng dự án Kubernetes cho Cloud Native Computing Foundation được thành lập vào năm 2015.
Tại sao chúng ta cần Kubernetes? 
Các production apps thực tế mở rộng nhiều containers. Các containers đó phải được triển khai trên nhiều server hosts. Kubernetes cung cấp khả năng phối hợp và quản lý cần thiết để triển khai các containers theo quy mô cho các workloads đó. Kubernetes orchestration cho phép bạn xây dựng các dịch vụ ứng dụng mở rộng nhiều containers, lên lịch các containers đó trên một cụm, mở rộng các containers và quản lý tình trạng của các containers theo thời gian.Kubernetes cũng cần tích hợp với networking, storage, security, telemetry và các dịch vụ khác để cung cấp một cơ sở hạ tầng container toàn diện.Tất nhiên, điều này tùy thuộc vào cách bạn đang sử dụng các containers trong môi trường của mình.
Một ứng dụng thô sơ của các Linux containers sẽ coi chúng là các máy ảo nhanh và hiệu quả. Khi bạn mở rộng quy mô này sang môi trường sản xuất và nhiều ứng dụng, rõ ràng là bạn cần nhiều containers phối hợp hoạt động cùng nhau để phân phối các dịch vụ riêng lẻ. Điều này làm tăng đáng kể số lượng container trong môi trường, do đó sự phức tạp cũng tăng lên theo.Kubernetes có thể khắc phục rất nhiều vấn đề phổ biến liên quan tới sự gia tăng container - phân loại các containers với nhau thành một "pod". Ts của cơ sở hạ tầng vùng chứa của bạn.
Xem thêm: https://ezlasso.com/vai-tro-cua-container-va-kubernetes.html

Calendar

VIET NAM's Calendars