Language Selector

Wiki

FrontPage

8856641 Views
Average (21 Votes)

Message Boards

Những thành phần của Auto Scaling

bizflycloud1 bizflycloud1 bizflycloud1, modified 1 Month ago.

Những thành phần của Auto Scaling

Youngling Posts: 19 Join Date: 8/15/21 Recent Posts
Auto Scaling là gì? Một số thành phần có trong Auto Scaling như thế nào? Để hiểu được hơn về khái niệm này cùng tìm hiểu chi tiết ngay tại đây nhé. 
Các thành phần của AWS Auto Scaling
Các nhóm (Groups)Các nhóm là các nhóm logic chứa tập hợp các phiên bản EC2 có các đặc điểm tương tự nhau cho mục đích mở rộng và quản lý. Sử dụng các nhóm tự động mở rộng, bạn có thể tăng số lượng phiên bản EC2 để cải thiện hiệu suất ứng dụng của mình và bạn cũng có thể giảm số lượng phiên bản EC2 tùy thuộc vào lượng truy cập để giảm chi phí. AWS Auto Scaling cũng duy trì một số lượng phiên bản EC2 nhất định ngay cả khi một phiên bản EC2 không đủ tốt để đáp ứng nhu cầu.Để đáp ứng công suất mong muốn, nhóm nhân rộng tự động khởi chạy đủ số lượng phiên bản EC2 và nhóm tự động mở rộng duy trì các phiên bản EC2 này bằng cách thực hiện kiểm tra định kỳ trên các phiên bản trong nhóm.
Nếu bất kỳ phiên bản nào hoạt động không đủ tốt, nhóm tự động mở rộng sẽ chấm dứt phiên bản đó và khởi chạy một phiên bản khác để thay thế nó.Sử dụng AWS Auto Scaling, bạn có thể tự động tăng hoặc giảm số lượng phiên bản EC2 đang chạy trong nhóm để đáp ứng các điều kiện thay đổi về nhu cầu doanh nghiệp hay lượng truy cập của khách hàng.
Các nhóm AWS Auto Scaling
Cấu hình khởi chạyCấu hình khởi chạy là một mẫu được sử dụng bởi nhóm tự động mở rộng (groups) để khởi chạy các phiên bản EC2. Bạn có thể chỉ định Amazon Machine Image (AMI), loại thể hiện, cặp khóa và nhóm bảo mật,… trong khi tạo cấu hình khởi chạy. Bạn cũng có thể sửa đổi cấu hình khởi chạy sau khi tạo. Cấu hình khởi chạy có thể được sử dụng cho nhiều nhóm AWS Auto Scaling.
Cấu hình khởi chạy AWS Auto Scaling
Kế hoạch mở rộngKế hoạch mở rộng cho biết khi nào và dùng AWS Auto Scaling như thế nào. Amazon EC2 tự động mở rộng quy mô cung cấp một số cách để bạn mở rộng nhóm AWS Auto Scaling.
Xem thêm: https://phanmemmienphi.vn/huong-dan-tao-auto-scaling-groups/

Calendar

VIET NAM's Calendars